خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

از اینجا شروع میکنم
که تو خوبی
نه انقدر خوب که از تو شروع کنم
پس
از انجا شروع میکنم
که خدا خوبست
آنقدرکه چون تو خوبی را خلق می کند
پس اگر هفتصد سال پیش را به یاد نداری
یاتو انقدر خوب نبودی
که خلقت کند خدا...
یا من بلد نبودم شروع کنم....

مومنم کردی به عشق و جا زدی،تکلیف چیست؟

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۳۶ ق.ظ

تلخ است که سحرهایم با گریه شروع شده است....

رسیدن ماه مبارک رمضان مبارکمان باشد.....

توی دعاهایمان همدیگر را فراموش نکنیم.....

۹۵/۰۳/۱۸
نبات