خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

از اینجا شروع میکنم
که تو خوبی
نه انقدر خوب که از تو شروع کنم
پس
از انجا شروع میکنم
که خدا خوبست
آنقدرکه چون تو خوبی را خلق می کند
پس اگر هفتصد سال پیش را به یاد نداری
یاتو انقدر خوب نبودی
که خلقت کند خدا...
یا من بلد نبودم شروع کنم....

بلاخره علت کم آبی هم کشف شد.خانمم حجابت کو؟

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۲۸ ب.ظ

امام جمعه ها می روند بالای منبرو دائم می گویند خانم ها حجاب را رعایت کنید.همه ما می دانیم که دینداری و اخلاق بدون پذیرش اختیار هیچ معنایی ندارد.دارد؟ما زن ها شیطان.آیا شما از همان تریبونی که توی دست هایتان است اعلام می کنید که مردها هیچ اختیاری ندارند و با دیدن برامدگی یک زن غریزه حیوانیشان غلبه میکند؟یعنی همان محرک و پاسخ.مردها هیچ اختیاری ندارند؟آیا یک مرد را،توجه کنید یک مرد را تا حیوان بودنش پایین می اورید؟اعلام کرده اند زاینده رود خشک شده برای بد حجابی خانم هایی که کنار همین رود عکس انداخته اندبه دست ایشان رسیده است.تفکر شما همین است؟اگر ما حجاب را رعایت کنیم ریشه تمام بدی ها ریشه کن می شود؟کم آبی هم تقصیر بی حجابی ماست واقعا؟این چه استدلال غلطی است که دارید؟لابد فسادهای مالی هم برای بی حجابی ماست؟اگر نمی دانید بدانید کسی که می اید نماز جمعه انجا حجاب دارد نیازی به امر به بهشت و نهی از جهنم شما ندارد.آقای امام جمعه امام حسین ما کسی که برای خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.نیتش این نبود که خانم ها را محجبه کند.برای حکومت بوده است نه چیز دیگر.توی دینی که من می شناسم اگر جایی به زن گفته حجاب داشته باش قبلش جلوی چشم های مرد را گرفته است.محض اطلاعتان عرض کنم جامعه ما پر شده از ادم های باسواد و باشعور.توی صف های نماز جمعه دیگر ادم های پیر و بی سواد نیستن که با حرف های شما تن و بدنشان بلرزد.کاش کمی نگاهتان را عوض کنید.اگر مردی دل و ایمانش با تار موهای زنی قرار است برود همان بهتر که برود.اگر این خدایی که شما می گوید بادیدن چند تار مو ما را به اتش بکشاند همان بهتر که من یکی کافرشوم.

توی سایتی کسی نوشته بود درسته من از زیر چادرم که حتی گوشه ایش رو هم نمی زارم بیرون روسری رنگی سر کنم آیا گناه؟لطفا جوابش از نوع سخت گیریش باشه.در جوابش نوشته بود اگر جلب توجه کند بله و این کار را انجام ندهید.دلم می خاست بنویسم محمد گفته رنگ سیاه مکروه است.رنگ سیاه نپوشید که دل را کدر می کند.میخاستم بنویسم چادر حجاب تمیز و مرتب و زیبایی نیست.اما.....

۹۵/۰۳/۳۰
نبات