خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

از اینجا شروع میکنم
که تو خوبی
نه انقدر خوب که از تو شروع کنم
پس
از انجا شروع میکنم
که خدا خوبست
آنقدرکه چون تو خوبی را خلق می کند
پس اگر هفتصد سال پیش را به یاد نداری
یاتو انقدر خوب نبودی
که خلقت کند خدا...
یا من بلد نبودم شروع کنم....

لطفا فحش بدهید

جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۷ ب.ظ

اینجا یک پست که تماش من بود را حذف کردم پستی که دوستش نداشتم اما خود خود من بود.تماش را حذف می کنم و فکر می کنم مگر من پاک شدم؟خنده ام می گیرددردم می آید.کسی که دارد خودش را سانسور می کند فحش دادن هم دارد لطفا با جان دلتان فحش بدهید

لعنتی دل م می خواهد بنویسم.....

۹۵/۰۸/۱۴
نبات